e-Recepta logo

Czy jesteś gotowy
weryfikować autentyczność
produktu leczniczego?

Sprawdź

KS-MediVeris

To narzędzie IT, które umożliwia realizację weryfikacji autentyczności produktu leczniczego i wycofanie unikalnego identyfikatora opakowania z centralnego systemu baz Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków hurtowniom farmaceutycznym, aptekom, szpitalom i gabinetom lekarskim.

Najważniejsze funkcjonalności KS-MediVeris:

 • komunikuje się z Polskim Narodowym Systemem Weryfikacji Leków (PLMVS),
 • integruje się z systemem informatycznym Użytkownika i samoczynnie wspiera proces weryfikacji,
 • może działać również niezależnie od systemu informatycznego Użytkownika, jako niezależna aplikacja (wersja Mini).

KS-MediVeris posiada rekomendację Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) do integracji z Polskim Narodowym Systemem Weryfikacji Leków.

KS-MediVeris dla hurtowni
farmaceutycznej lub weterynaryjnej

KS-MediVeris w systemie
KS-HFW VE i KS-HWW

 • integracja z systemem informatycznym KS-HFW-VE (hurtownia farmaceutyczna) lub z KS-HWW (hurtownia weterynaryjna),
 • zautomatyzowana komunikacja z interfejsem PLMVS z poziomu systemu informatycznego hurtowni,
 • wspieranie procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych w ramach których, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.
hurtownia
magazyn

KS-MediVeris MiniHurt

 • działanie niezależne od systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik końcowy,
 • wspieranie procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych w ramach których, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.

Apteki ogólnodostępne

KS–MediVeris zintegrowany z KS–AOW

 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach, którego wymagana jest weryfikacja autentyczności, wycofanie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku,
 • możliwość oznaczania produktów podlegających serializacji w kartotece produktu KS-AOW,
 • rejestr zdarzeń, umożliwiający sfinalizowanie procesu w przypadku czasowego braku łączności z PLMVS.
hurtownia
magazyn

KS-MediVeris Mini

 • działanie niezależne od systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik końcowy,
 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach którego, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.

Szpitale
Apteki szpitalne/Działy Farmacji Szpitalnej

KS-MediVeris zintegrowany z KS-ASW

 • wskazywanie produktów podlegających weryfikacji w kartotece produktu KS-ASW,
 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach którego, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku,
 • rejestr zdarzeń, umożliwiający sfinalizowanie procesu w przypadku czasowego braku łączności z PLMVS.
hurtownia
magazyn

KS-MediVeris Mini

 • działanie niezależne od systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik końcowy,
 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach którego, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.

Gabinety lekarskie

 • rozwiązanie desktopowe działające niezależnie od zainstalowanych w gabinecie systemów informatycznych,
 • weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku przed zastosowaniem leku u pacjenta.

Sprzęt

Sprzęt umożliwiający skanowanie kodów 2D zawierających m.in. niepowtarzalny identyfikator produktu leczniczego.